+36 70 394 4955
info@drbarabas.hu
8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.

Kábítószer birtoklás, kereskedelem

A kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények kiemelt jelentőségű ügyek. Büntetési fenyegetettségük súlyos. Az elkövetői kör fiatal, töbnyire büntetlen előéletű fiatal. Azonban nincsenek tisztában azzal, hogy cselekedetüknek mi lehet, mi lesz a büntetőjogi következménye! Nem ismerik a jogaikat, így sokszor kerülnek nagy bajba, ha eljárás alá kerülnek! Ilyenkor különösen fontos a gyors és szakszerű jogi segítség!

Tájékoztatásul, a kábítószer birtokláshoz és kereskedelemhez rendelt büntetési tételek a büntető törvénykönyvben:
Kábítószer birtoklása

Btk. 178. § (1) Aki kábítószert termeszt, előállít, megszerez, tart, az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít, bűntett miatt egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés

 1. a) két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés, ha
 2. aa) üzletszerűen,
 3. ab) bűnszövetségben,
 4. ac) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva,
 5. b) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha jelentős mennyiségű kábítószerre,
 6. c) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha különösen jelentős mennyiségű kábítószerre

követik el a bűncselekményt.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(4) Aki az (1)-(2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés

 1. a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben vétség miatt két évig,
 2. b) a (2) bekezdés aa) és ac) pontjában meghatározott esetben három évig

terjedő szabadságvesztés.

(6) Aki kábítószert fogyaszt, illetve csekély mennyiségű kábítószert fogyasztás céljából megszerez vagy tart, ha súlyosabb bűncselekmény nem valósul meg, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Btk. 179. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki

 1. a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával vagy
 2. b) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében

kábítószert termeszt, előállít, megszerez vagy tart, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) Az (1) bekezdés szerint büntetendő az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert az ország területére behoz, onnan kivisz, vagy azon átszállít.

(3) A büntetés

 1. a) öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha
 2. aa) bűnszövetségben,
 3. ab) üzletszerűen,
 4. ac) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva,
 5. b) öt évtől tizenöt évig terjedő szabadságvesztés, ha jelentős mennyiségű kábítószerre,
 6. c) öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha különösen jelentős mennyiségű kábítószerre

követik el a bűncselekményt.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(5) Aki az (1)-(3) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6)118  Ha a bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követik el, a büntetés bűntett miatt

 1. a) az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetben három évig,
 2. b) a (3) bekezdés ab) és ac) pontjában meghatározott esetben egy évtől öt évig

terjedő szabadságvesztés.

Btk. 180. § (1) Nem büntethető, aki csekély mennyiségű kábítószert saját használatra termeszt, előállít, megszerez vagy tart, illetve aki kábítószert fogyaszt, ha a bűncselekmény elkövetését beismeri, és az elsőfokú ügydöntő határozat meghozataláig okirattal igazolja, hogy legalább hat hónapig folyamatos, kábítószer-függőséget gyógyító kezelésben, kábítószer-használatot kezelő más ellátásban részesült, vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson vett részt.

(2)  Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a bűncselekmény elkövetését megelőző két éven belül

 1. a) az elkövetővel szemben az eljárást az (1) bekezdésben meghatározott büntethetőséget megszüntető okra figyelemmel függesztették fel, vagy
 2. b) az elkövető büntetőjogi felelősségét kábítószer-kereskedelem vagy kábítószer birtoklása miatt megállapították.

(3) A 178. § (1) és (5)-(6) bekezdés, illetve a 179. § (1)-(2) és (6) bekezdés esetén – ha az (1) bekezdés nem alkalmazható – a büntetés korlátlanul enyhíthető, ha az elkövető a vádemelésig lehetővé teszi a kábítószert értékesítő személy kilétének megállapítását.

Kábítószer-kereskedelem

Btk. 176. § (1) Aki kábítószert kínál, átad, forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik, bűntett miatt két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

 1. a) bűnszövetségben,
 2. b) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva vagy
 3. c) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal létesítményében

követik el.

(3) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt jelentős mennyiségű kábítószerre követik el.

(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(5) Aki csekély mennyiségű kábítószert kínál vagy átad,

 1. a) az (1) bekezdésben meghatározott esetben vétség miatt két évig,
 2. b) a (2) bekezdés b)-c) pontjában meghatározott esetben egy évtől öt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(6) Aki

 1. a) az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, három évig,
 2. b) a (3) bekezdésben meghatározott bűncselekményre irányuló előkészületet követ el, egy évtől öt évig

terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Btk. 177. § (1) Az a tizennyolcadik életévét betöltött személy, aki

 1. a) tizennyolcadik életévét be nem töltött személynek kábítószert kínál, átad,
 2. b) tizennyolcadik életévét be nem töltött személy felhasználásával kábítószert forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,
 3. c) oktatási, köznevelési, gyermekjóléti vagy gyermekvédelmi feladatok ellátására rendelt épület területén, illetve annak közvetlen környezetében kábítószert
 4. ca) kínál, átad,
 5. cb) forgalomba hoz, vagy azzal kereskedik,

bűntett miatt öt évtől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(2) A büntetés öt évtől húsz évig terjedő vagy életfogytig tartó szabadságvesztés, ha a bűncselekményt

 1. a) jelentős mennyiségű kábítószerre,
 2. b) bűnszövetségben,
 3. c) hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva

követik el.

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint büntetendő, aki az ott meghatározott bűncselekmény elkövetéséhez anyagi eszközöket szolgáltat.

(4) Aki az (1) bekezdés a) vagy ca) pontjában meghatározott bűncselekményt csekély mennyiségű kábítószerre követi el, egy évtől öt évig, hivatalos vagy közfeladatot ellátó személyként, e minőséget felhasználva történő elkövetés esetén két évtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

(5) Aki az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott bűncselekmény elkövetésére irányuló előkészületet követ el, három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Kapcsolat

Amennyiben jogi képviseletre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal, az alábbi elérhetőségeken.

+36 70 394 4955

info@drbarabas.hu

8200 Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 15.

Kérjen Időpontot!

Az oldalunk sütiket használ, hogy a lehető legjobb élményt nyújtsa a felhasználóknak!